Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

22:44
22:44
22:44
7341 c845 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
22:43
6814 325e 390
Reposted fromZircon Zircon viasmaller smaller
22:42
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
22:42
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaheavencanwait heavencanwait
22:42
Pewne drzwi trzeba zamknąć,   bo prowadzą już donikąd.
22:42
6763 ce7a 390
Reposted frompiehus piehus viasmaller smaller

February 20 2020

10:52
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromlovvie lovvie viaLusia Lusia
10:51
No cóż? było kilka miłości i trwoga, i noce bezsenne, było dużo tkliwości i złości, wszystko zmienne.
— Władysław Broniewski
Reposted fromupinthesky upinthesky viagabrielle gabrielle
10:51
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagabrielle gabrielle

February 19 2020

09:44
0064 7547 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaLusia Lusia
09:44
9704 72ee 390
Reposted fromnonperfect nonperfect

February 18 2020

16:25
16:25
6182 c54e 390
Reposted fromZircon Zircon viakrainakredek krainakredek

February 17 2020

21:05
Nie zaprzątaj sobie głowy tym, co już się stało, a skup się na tym, co dopiero Cię czeka.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
21:05
1918 2447 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
07:42
8275 a10f 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
07:42
5564 2d0d 390

Serotonina - Michel Houellebecq
07:42
2144 3859 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl