Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

05:22
05:22
6875 f657 390
fot. Charlotte Dupont
Sponsored post
04:05
05:21
05:20
3002 1344 390
05:20
05:20
Reposted fromshakeme shakeme viaLusia Lusia
05:19
05:19
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLusia Lusia
05:15
4887 0ed3 390
Reposted frombazgrolka bazgrolka vialottibluebell lottibluebell
05:14
9682 9195 390
05:14
8549 4a08 390
Reposted fromxawery xawery viagabrielle gabrielle

May 24 2020

09:27
Mądrości z Łodzi
Reposted fromSilentRule SilentRule viakrainakredek krainakredek
09:26
7908 2745 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaNoCinderella NoCinderella
09:24
6875 f657 390
fot. Charlotte Dupont
09:23
Moje życie określają rzeczy, których nie zrobiłem i nie powiedziałem. Myślę, że wielu ludzi ma tak samo. Nie zawsze definiują nas nasze osiągnięcia, bywa, że ważniejsze są zaniedbania. Nie tyle kłamstwa, ile prawdy, które postanowiliśmy przemilczeć. 
— ,,Kredziarz" C. J. Tudor
Reposted fromostatni ostatni viaNoCinderella NoCinderella
09:23
9713 95e0 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaNoCinderella NoCinderella

May 21 2020

09:35
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaNoCinderella NoCinderella
09:35
5302 a7f1 390
Reposted fromnoone97 noone97 viasmaller smaller
09:35
4397 b82c 390
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
09:35
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasmaller smaller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...