Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

12:12
2901 0274 390
Reposted frombrumous brumous viagwiazdeczka gwiazdeczka
12:12
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viagwiazdeczka gwiazdeczka
12:12
12:09
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
12:09
12:09
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viagwiazdeczka gwiazdeczka
12:09
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viagwiazdeczka gwiazdeczka
12:08
12:08
0615 f62d 390
Reposted fromeyjolf eyjolf viazabka zabka
12:08
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrielle gabrielle
09:33
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— Victor Hugo
Reposted fromncmsp ncmsp viaaillie aillie
09:33
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaaillie aillie
09:33
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaillie aillie
09:31
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viaakrew akrew
09:30
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viaakrew akrew
09:28

Jeśli chcesz - znajdziesz sposób...
Jeśli nie chcesz - znajdziesz powód...

Reposted fromtomada tomada viaamong among
09:28
Zależy mi na innych ludziach, tylko nie potrafię niekiedy ocenić kto przyjacielem, a kto wrogiem. Poza tym mam silne zaburzenia pamięci i nie pojmuję, dlaczego nagle inni przestają się do mnie odzywać.
— B. Rosiek
Reposted fromshashii shashii viaamong among
09:27
Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduję się, że ta studnia nie ma jednak dna.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viaariets ariets
09:27
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viaariets ariets
08:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl