Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

21:46
Kiedy sam tu leżę i rozpamiętuję, to zaczyna mnie wszystko boleć i myślę o takich rzeczach, od których muszę płakać i krzyczeć, bo tak ich nienawidzę. 
— F. H. Burnett, „Tajemniczy ogród”
Reposted fromlifeless lifeless viaemeri emeri
21:46
1103 0994 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaemeri emeri
21:45
can’t wait to not get kissed again this new years
Reposted fromnosiemka nosiemka viaemeri emeri
21:45
Coś we mnie kocha coś w Tobie .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaemeri emeri
21:45
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viaemeri emeri
21:44
Wszystko było już za mną
i wszystko przede mną.
Miałem niecałe siedemnaście lat
i to nagle przestało znaczyć. 
— Marcin Świetlicki - Od dzisiaj wojna
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaemeri emeri
21:44
Nie mogłem znaleźć w lustrze podobieństwa do nikogo, niczego
— Marcin Świetlicki - Bieguny
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaemeri emeri
21:44
Amelii wolno żyć marzeniami i zamykać się w sobie. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia...
— Amelia (2001)
Reposted fromManwithKazoo ManwithKazoo viaemeri emeri
21:44

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaemeri emeri
21:43
4013 be23 390
Reposted fromretaliate retaliate viaemeri emeri
21:43
0417 4ce5 390
21:42
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromromesanatomy romesanatomy viaemeri emeri
21:42
  Czy kochasz mnie tak bardzo, iż myślisz, że uda ci się zapamiętać wszystkie moje wczoraj?
— Marek Hłasko
Reposted fromIriss Iriss viaemeri emeri
21:42
7794 b281 390
Reposted fromdeviate deviate viaemeri emeri
21:42
3933 cfe7 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaHeartOrHead HeartOrHead
21:39
- Co słychać?
- Dziękuje, u mnie maj.
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaHeartOrHead HeartOrHead
21:39
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaHeartOrHead HeartOrHead
21:38
2586 c593 390
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaHeartOrHead HeartOrHead
21:38
[...] bałem się pogryzienia przez chorą na wściekliznę rzeczywistość, strzaskania iluzji, romantyzmu utopionego w ostatnich złotówkach, dylematach - cola czy chleb.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaHeartOrHead HeartOrHead
21:38
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaHeartOrHead HeartOrHead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl