Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

15:57
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viagriber griber
15:57

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viagriber griber
15:57
[...] nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co ? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie" ? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromcenturylove centurylove viagriber griber
15:56
2433 5222 390
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viazabka zabka

August 09 2017

15:17
Reposted fromworst-case worst-case vialulunoire lulunoire
15:17
15:16
Wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem gdy ktoś pyta o jej ideał, wydaje mi się, że ona mówi o Nim...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
15:14
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
15:13
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
15:13
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
15:13
15:13
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
15:12
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
— znalezione.
15:12
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
15:11
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota

July 31 2017

01:15
3689 ad69 390
Ladies and Gentlemen, Canadians.
Reposted fromckisback ckisback viaawaken awaken
01:14

teatattoo:

NOTHING BETTER THAN SHOWERING AND PUTTING ON A BIG TSHIRT AND GETTING INTO BED WITH CLEAN SHEETS LITERALLY NOTHING DON’T FIGHT ME ON THIS

Reposted fromfreshtaehyung freshtaehyung viaflyleaf flyleaf
01:14
6806 5fb7 390
Reposted fromsosna sosna viaawaken awaken

July 22 2017

08:14
8568 1a97 390
08:14
Ogranicz się tylko do obserwacji, a stracisz orientację we własnym życiu. Można to przedstawić następująco: żyj najlepiej, jak umiesz. Życie jest grą, której zasady poznasz, jeśli pogrążysz się w niej bez reszty. Inaczej utracisz równowagę i marnujesz szansę. Ci, którzy nie grają, często jęczą i narzekają, że życie ich omija. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że sami mogą je stworzyć.
— "Frank Herbert, Kapitularz Diuną"
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl