Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

21:45
21:45

June 26 2017

14:45
5436 3207 390
Reposted fromverronique verronique viaoversensitive oversensitive
14:45
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viaoversensitive oversensitive
14:45
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
14:45
2188 5242 390
14:41
4798 1866 390
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viatereseek tereseek

June 24 2017

09:07
2162 bb10 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viamaybeyou maybeyou
09:06
3768 9266 390
Reposted frompussyporn pussyporn viazabka zabka
09:06
3520 ebe6 390
Reposted frompierdolony pierdolony
09:06
5520 4b26 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viazabka zabka

June 23 2017

17:32
5668 caa2 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaarbuzy arbuzy
17:32
6631 e523 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
16:49

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatereseek tereseek
16:49
9409 e8a6 390
Reposted fromamatore amatore viazabka zabka
16:47
4640 7791 390
Reposted fromlyder lyder viaspizowyratler spizowyratler
16:43
8494 2d42 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
16:38
A potem zapominasz o wszystkich przemyśleniach
Bo w sumie na lepsze życie nie masz już ciśnienia.
— Atramentowe Noce Filipek x Foux
Reposted frompastelowe pastelowe viaoversensitive oversensitive
16:38
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
16:36
7015 7e52 390
Reposted fromBotwinka Botwinka viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl