Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

14:41
4798 1866 390
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viatereseek tereseek

June 24 2017

09:07
2162 bb10 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viamaybeyou maybeyou
09:06
3768 9266 390
Reposted frompussyporn pussyporn viazabka zabka
09:06
3520 ebe6 390
Reposted frompierdolony pierdolony
09:06
5520 4b26 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viazabka zabka

June 23 2017

17:32
5668 caa2 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaarbuzy arbuzy
17:32
6631 e523 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
16:49

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatereseek tereseek
16:49
9409 e8a6 390
Reposted fromamatore amatore viazabka zabka
16:47
4640 7791 390
Reposted fromlyder lyder viaspizowyratler spizowyratler
16:43
8494 2d42 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
16:38
A potem zapominasz o wszystkich przemyśleniach
Bo w sumie na lepsze życie nie masz już ciśnienia.
— Atramentowe Noce Filipek x Foux
Reposted frompastelowe pastelowe viaoversensitive oversensitive
16:38
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
16:36
7015 7e52 390
Reposted fromBotwinka Botwinka viaoversensitive oversensitive
16:16
16:16
9609 f4ed 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka
16:16
Ciężki charakter, wiem, mam z natury, ale
Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury
— Pih "Zawsze muszę coś spierdolić" (ft. Peja)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
16:15
3019 fbde 390
16:15
5440 d332 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamaybeyou maybeyou
15:28

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl