Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

23:16
4596 4caf 390
Reposted fromkyte kyte viamojachorawyobraznia mojachorawyobraznia

May 29 2017

22:25
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialulunoire lulunoire
22:25
4802 7531 390
<3
Reposted fromjethra jethra viarealityisabitch realityisabitch
21:16
0564 c690 390
Reposted frompiehus piehus viafullmoon fullmoon
21:16
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
21:16
2384 eb4a 390
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viafullmoon fullmoon
21:15
6824 6caa 390
Reposted fromdailylife dailylife viabaccha baccha
21:15

Sidewalk Psychiatry, Candy Chang 

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabaccha baccha
21:15
0444 4f4f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawaken awaken
21:15
2443 7c26 390
Reposted fromequineribbon equineribbon viaawaken awaken
21:08
Ciekawią mnie rozmowy z ludźmi u kresu życia. Czyż nie jesteśmy tylko sumą doświadczeń i wspomnień? To one nas kształtują. Ale równie interesujące może być obserwowanie, co ktoś robi ze swoim potencjałem, jak dokonuje wyborów i gdzie chce dojść, podążając swoją krętą ścieżką.
— Martyna Wojciechowska – Argentyna
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
21:07
21:07
[...] specjalizował się w zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za tym jak wariat.
— J. Cortázar

May 25 2017

08:43
8269 c746 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viazabka zabka
08:43
0842 68bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viazabka zabka
08:43
8302 7d65 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
08:42
Reposted frommadn madn viazabka zabka
08:42
These are the days that must happen to you.
— Walt Whitman
Reposted fromretro-girl retro-girl vialulunoire lulunoire
08:42
Reposted frombluuu bluuu vialulunoire lulunoire
08:42
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaflyleaf flyleaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl