Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

08:41
4088 9860 390
Reposted fromwsukience wsukience viaakrew akrew
08:41
1025 0990 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viarealityisabitch realityisabitch
08:40
2619 07a9 390
relateable

May 24 2017

10:43
These are the days that must happen to you.
— Walt Whitman
Reposted fromretro-girl retro-girl viaeskapizm eskapizm
10:43
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaeskapizm eskapizm
10:43
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viaeskapizm eskapizm

May 21 2017

23:12
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
20:00
20:00
1941 5523 390
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viatwice twice
19:52
8277 63fc 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
19:52
2102 1e0a 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viatwice twice
19:52
3093 afea 390
Reposted frompeache peache viatwice twice
19:52
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaawaken awaken

May 20 2017

21:40
21:40
21:33
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viazabka zabka
21:32
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka
21:32
5984 54a5 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viazabka zabka
21:31
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaflyleaf flyleaf
21:30
0096 b7b7 390
Reposted fromtfu tfu viaspizowyratler spizowyratler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl