Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

07:05
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców , nie nauczycieli - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
07:05
0582 398d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabaccha baccha

May 06 2017

20:46

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaoversensitive oversensitive
20:46
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
16:42
0290 ddc4 390

thahalfrican:

More wholesome garlic bread memes

Reposted fromgraysen graysen viaawaken awaken
16:41
Iść spać po 20 by się wyspać wkońcu na rano..
Obudzić się następnego dnia po 14. 
Acha.
Reposted frombaccha baccha
16:36
4807 6182 390
Reposted fromtimetolove timetolove viabaccha baccha
05:33
4780 f75f 390
Reposted fromdailylife dailylife viaoversensitive oversensitive

May 05 2017

22:59
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viakrainakredek krainakredek

May 04 2017

23:03
Wędrować po pustym mieście i wciągać w nozdrza poczucie wolności. Z niczego się nie tłumaczyć, nie udawać, mieć odwagę być sobą. (...) Wiedzieć, czego się chce i nie tworzyć smutków.
23:02
3396 ea1f 390

Dopiero zaczęłam czytać, a już mnie mrozi. 🙈
#terazczytam #wzgórzepsów by @jakubzulczyk

23:02
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viakrainakredek krainakredek
22:41
22:28
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viakrainakredek krainakredek
22:28

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viakrainakredek krainakredek
22:28
1093 b174 390

sansgod:

why is this picture literally a summation of capitalism

22:28
8316 3689 390
22:28
22:27
3741 0735 390
22:27
9964 6002 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl