Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

18:28
2086 bbb1 390
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viarealityisabitch realityisabitch
18:27
2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viamysweetheartt mysweetheartt
18:27
1037 f379 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viamysweetheartt mysweetheartt
18:27
5966 f133 390
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viaarbuzy arbuzy
18:24
3003 5f17 390

thegoodbyekitty:

My guardian angel is too lazy to be discreet.

April 27 2017

19:3613 Reasons Why (2017)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaakrew akrew
19:36
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaakrew akrew
19:36
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaakrew akrew
19:36
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viakrainakredek krainakredek
19:35
3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viakrainakredek krainakredek
19:35
Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

April 25 2017

07:18
9519 74fa 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viaawaken awaken
07:18
0766 9bfd 390
Reposted fromExplorers Explorers viaawaken awaken
07:17
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viakrainakredek krainakredek
07:17
5598 b1a7 390
Reposted fromnyaako nyaako viakrainakredek krainakredek
07:15
5628 1486 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrainakredek krainakredek
07:14
1454 604f 390
Reposted fromzuzannag zuzannag viaawaken awaken
07:13
Do you ever realize how badly you’re going to miss a moment while you’re living it? Like wow, these are the good days. I am here and I am happy and I feel alive.
Reposted fromverronique verronique viaawaken awaken
07:13
looking for herself
Reposted fromwaka waka vialulunoire lulunoire
07:13
4256 6d05 390
Reposted fromacongojado acongojado vialulunoire lulunoire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl