Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

09:16
"są tacy co są zawsze u siebie i są tacy co są wszędzie obcy".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaheavencanwait heavencanwait
09:16
3392 36a6 390
09:16
2548 73e5 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaheavencanwait heavencanwait
09:16

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
08:41
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viaNoCinderella NoCinderella

November 16 2019

21:11
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
21:10
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
21:10
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viaNoCinderella NoCinderella
21:10
8339 fd09 390
Reposted fromtfu tfu viagabrielle gabrielle
21:07
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia
21:07
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
21:06
Ale parę dni temu zacząłem myśleć nad tym, czego właściwie chcę od życia, i dotarło do mnie, że kogoś kogo będę kochał.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
21:06
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
21:06
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialottibluebell lottibluebell
21:06
Musimy mieć jedną miłość, jedną wielką miłość w naszym życiu, ponieważ daje nam to alibi na wszystkie chwile, kiedy jesteśmy przepełnieni rozpaczą.

Albert Camus, Notatniki 1935-1942
Reposted fromjustmine justmine vialottibluebell lottibluebell

November 15 2019

21:17
1389 037e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheavencanwait heavencanwait
21:17
1271 311d 390
Reposted fromIriss Iriss viatwice twice
21:16
5311 238a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
21:16
5315 5511 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
21:16
5325 cd52 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl