Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

07:17
3250 91bc 390
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty vianonperfect nonperfect
07:16
3840 8bf6 390
Reposted fromnexxt nexxt vianonperfect nonperfect
07:16
6474 411a 390
Reposted fromLukrecja Lukrecja vianonperfect nonperfect
07:16

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo vianonperfect nonperfect
07:16
9680 e51c 390
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion vianonperfect nonperfect
07:15
07:15
I ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę nie masz nikogo. Żyjesz wśród ludzi, codziennie z kimś rozmawiasz, śmiejesz się, ale pomimo tego i tak jesteś sama. Najgorszy jest moment, kiedy zwijasz się z bólu, chciałabyś do kogoś zadzwonić i choć ten jeden raz otrzymać pomoc, ale zdajesz sobie sprawę, że nikogo nie masz. Żyjesz wśród tych wszystkich ludzi, ale nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Jesteś dla nich obojętna. Żyjesz, choć już dawno umarłaś.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianonperfect nonperfect
07:13
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama vianonperfect nonperfect
07:12
7400 1cfd 390
Reposted fromallterego allterego vianonperfect nonperfect
07:08
07:08
Cisza to najgroźniejszy krzyk kobiety.
— Piotr C. - Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromkonwalia konwalia vianonperfect nonperfect
07:07
I szczerze żałuję, że tak wyszło między nami. Kiedy myślę o tym, zawsze oczy zachodzą mi łzami.
— Chada.
Reposted fromenchantement enchantement vianonperfect nonperfect
07:06
2003 4762 390
Reposted fromprzemeksic przemeksic vianonperfect nonperfect
07:06
4018 bc79 390
Reposted fromnonperfect nonperfect
07:06
Mam czarny pas w porażkach
— pokolenie ikea
Reposted fromnonperfect nonperfect
07:06
5290 1a6a 390
Reposted fromnonperfect nonperfect
07:05
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromSabela Sabela vianonperfect nonperfect
07:05
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt vianonperfect nonperfect
07:05
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
07:05
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl