Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

09:12
3021 c181 390

M. Hłasko

09:12
0973 1342 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viasmaller smaller

September 22 2017

21:45
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viamalinowowa malinowowa
21:45
21:45
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viamalinowowa malinowowa
21:44
6660 c965 390
21:44
21:44
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamalinowowa malinowowa
21:43
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
08:02
7891 a132 390
Reposted frompupuch pupuch viamalinowowa malinowowa
07:59
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamalinowowa malinowowa
07:59
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

September 21 2017

21:45
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakrainakredek krainakredek
21:45
6660 c965 390
21:44
6779 b455 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakaskowata kaskowata
21:44
1592 78dd 390
Reposted fromscorpix scorpix viamalinowowa malinowowa
21:42
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamalinowowa malinowowa
21:42
7260 4a9c 390
21:41
4705 6b01
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamalinowowa malinowowa
21:40
Reposted fromkattrina kattrina viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl