Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

19:00
5093 2495 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
19:00
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić.
Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem.
Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz
— Ireneusz Czop
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
18:59
Dziwne czasy.
Telefony bez przycisków.
Drzwi bez klamek.
Ludzie bez mózgu.
Relacje bez uczuć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
18:59
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viamysweetheartt mysweetheartt

September 17 2019

17:10
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaakrew akrew
17:08
5798 cbec 390
Reposted fromfungi fungi viamerryxoxo merryxoxo
17:06
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
17:06
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
17:06
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk

September 08 2019

20:12
3852 1e27 390
Reposted frompastelina pastelina viaheavencanwait heavencanwait
20:12
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
20:11
1547 2b69 390
Reposted fromolbaria olbaria viaLusia Lusia
20:11
4447 bf93 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLusia Lusia
20:11
2837 bd48 390
Reposted fromsoftboi softboi viaLusia Lusia
20:11

To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz?

— Piotr C. # To o nas

— za: https://tiny.pl/t18fw
Reposted fromzielono zielono viaLusia Lusia
20:10
Reposted frombluuu bluuu viaLusia Lusia
20:10

Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.

Cecelia Ahern – Love, Rosie

— za: https://tiny.pl/t18cc
Reposted fromzielono zielono viaLusia Lusia
20:10
2158 5eaf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLusia Lusia
20:10
Reposted fromshakeme shakeme viaLusia Lusia
20:10
Zabawne, ludzie odruchowo zakładali, że jedynym, czego jej brakuje i czego rozpaczliwie pragnie - bo czy nie tego właśnie pragną kobiety? - jest mąż. Tymczasem ona nie szukała miłości, chciała tylko choć trochę polubić samą siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafullmoon fullmoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl