Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

16:50
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaawaken awaken
16:50
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaawaken awaken
16:50
6598 ad5b 390

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

March 22 2017

19:37
2761 c755 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatereseek tereseek

March 20 2017

23:56
3939 26ce 390
Reposted fromhagis hagis viaoversensitive oversensitive
20:04
6443 ded5 390
Reposted fromerial erial
20:03
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viasoonforget soonforget
20:02
Do przewidzenia było, ŻE SIĘ ROZEJDZIEMY.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
20:01
20:01
9088 08fe 390

March 19 2017

23:15
2446 7cec 390
21:24
4295 63f4 390
21:17
8276 01c2 390
Reposted fromerial erial
21:03
8260 631f 390
Reposted fromerial erial
21:02
8255 833b 390
Reposted fromerial erial
20:55
8419 c8f0 390
Beata Pawlikowska
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
20:53

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach
20:52
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viatazniebieskimi tazniebieskimi
20:52
Bo niech pan mi powie, ilu ludzi zmieści się w człowieku, żeby jeszcze czuł się, że to on? 
— Traktat o łuskaniu fasoli - Wiesław Myśliwski
20:52
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia viatazniebieskimi tazniebieskimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl