Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

13:36
2008 c345 390
Reposted fromlovely-wildness lovely-wildness viahajskul hajskul
13:35
5191 f8b5 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viahajskul hajskul
13:33
Problem kobiet leży w tym, że nie potrafią być same. Bo trzeba zaraz sobie kogoś szukać, bo koleżanka ma, bo zegar tyka, bo trzeba, bo coś tam. Jasna sprawa, że fajniej mieć dwa kubki. Ale właśnie bycie samej uczy akceptacji i pokazuje, czego się chce od SWOJEGO życia. Mężczyźni lubią poukładane kobiety. Takie, które wiedzą, czego chcą i czego nie chcą. Takie, które są sobą. Bo później jak opadają filtry z instagrama, korony ze snapchata i zapomnisz wciągnąć brzuch, to się okazuje, że jednak on się rozczarował, bo sama siebie wykreowałaś tak, że zakryłaś to, jaka jesteś.
— komentarz, fb
Reposted fromcountingme countingme viacytaty cytaty

October 23 2016

22:26
Reposted fromfitvet fitvet viakrainakredek krainakredek
22:24
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności. Myślisz, że czemu służy odpowiedź?
— Jacek Dukaj - Perfekcyjna niedoskonałość
12:41
1887 f892 390
Life is good.
Reposted fromwakna wakna viapumpkinsoup pumpkinsoup
12:41
8091 6806 390
Reposted fromrol rol vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
12:40
Jest nas na świecie blisko 7 miliardów! Dlatego nie sądźmy, że nasz punkt widzenia, nasze wyznanie, sposób budowania relacji, wychowywania dzieci, a nawet kanony piękna są lub powinny być jedynymi słusznymi.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee
12:39
Kiedy dużo pracujesz, to nie masz czasu myśleć o tym, jak bardzo beznadziejne jest Twoje życie.
— ja. dzisiaj. mniej niż 6 godzin snu przed kolejną zmianą.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
12:39
7232 4e47 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagwiazdeczka gwiazdeczka
12:38

October 22 2016

16:32
Niech Ci nie będzie żal, że czas przemija i że wszystko przemija. Niech Ci nie będzie żal dobrych słów dla innych, zachwytu, tam gdzie się może pojawić. Niech Ci nie będzie żal pieniędzy na rozwój, na przyjemności, na pomoc innym, na głupoty. Nie żałuj sobie ciszy i muzyki, leżenia i bezczynności, wydania paru złotych na bukiecik. Daj ten bukiecik – sobie.
Reposted fromchocoway chocoway viamalinowowa malinowowa

October 21 2016

14:45
4550 6186 390
Reposted fromprolove prolove viapaolcia paolcia
14:45
Reposted frombluuu bluuu viapaolcia paolcia
14:43
9669 9f37 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaretaliate retaliate
14:43
0533 c536 390
Reposted fromsaku saku viaretaliate retaliate
14:42
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
14:40
6396 e730 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianatosia natosia
14:40
9962 acbc 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianatosia natosia
14:40
Reposted frommagnes magnes vianatosia natosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl