Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

21:09
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viamysweetheartt mysweetheartt
21:08

On i ja... Po prostu jest nam razem dobrze. Rozśmiesza mnie. Sprawia, że lubię siebie. Bardzo dawno tak się nie czułam. 

— Nicolas Sparks
21:08
1133 4069 390
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamysweetheartt mysweetheartt
21:08
0261 719c 390
Reposted fromRowena Rowena viasmaller smaller
21:07
8826 fb79 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasmaller smaller
21:07
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
21:07
Rozmowy z Tobą nocą są takie, że nie potrzebuję nawet kawy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
21:07
9303 90a7 390
Reposted frommangoe mangoe vianikotyna nikotyna
21:07
0414 b7ad 390
Reposted fromsoftboi softboi vianikotyna nikotyna
21:06
9977 f599 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
03:00
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
00:37
8659 26e0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
00:36
8068 7b69 390
Reposted fromfoods foods viamalinowowa malinowowa
00:36
4053 4ac5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
00:36
1744 1b8c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
00:34
 A Ty? O kim będziesz myśleć jak będziesz umierać? 
— Lisie obawy
Reposted fromlovvie lovvie viamalinowowa malinowowa
00:34
3071 3690 390
Reposted fromonlyman onlyman viamalinowowa malinowowa
00:33
7869 0e31 390
00:33

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viamalinowowa malinowowa
00:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl